Per 1 januari 2012 is ARABESK gestopt met al zijn activiteiten. Jammer maar helaas.

telefoonnummer: +31 10 341 94 94 mobiel: +31 10 341 94 94 e-mailadres: arabesk@arabesk.nl